Skip Navigation LinksAna Sayfa > Duyurular

Şavşat Karagöl-Sahara Milli Parkı UDGP Revizyonu

Mart 22, 2013

Şavşat Karagöl-Sahara Milli Parkı Uzun Devreli Gelişme Planı 2008 yılında onaylanarak yürürlüğe girmiştir. Bakanlık Makamının 201 sayılı Olur'ları gereği ''Korunan Alanlarda Koruma Bölgelerinin Belirlenmesi'' kapsamında korunan alanlar için koruma ve kullanım kararlarının belirlenerek uygulanabilmesine yönelik alanın özelliklerine uygun bölgeleme çalışmasının yapılması ve Kurumumuzun, Kamu Kurum Kuruluşlarının, Sivil Toplum Kuruluşlarının ve yöre insanının beklentilerine yeterli cevapverebilmek amacıyla Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğümüzünde uygun görüşüyle Şavşat Karagöl-Sahara Milli Parkı Uzun Devreli Gelişme Planında revizyon yapmaya karar verilmiştir. Yürürlükteki Plan Karar ve Hükümleri yazımız ekinde gönderilmekte olup, Kurum/Kuruluşunuzun beklentilerini karşılayacak şekilde ekte gönderdiğimiz cetvel formatında görüş ve önerilerinizi hazırlayarak 18.03.2013 tarihine kadar mkose@ormansu.gov.tr  adresine e-mail olarak ve yazılı şekilde Bölge Müdürlüğümüze göndermeniz planın etkin ve uygulanabilirliği açısından önem arz etmektedir.

 

 

UZUN DEVRELİ GELİŞME PLANI PLAN KARARLARI.pdf