Skip Navigation LinksAna Sayfa > Haberler

ARTVİN'DE “KAFKAS SEMENDERİ (Mertensiella caucasica) TÜR EYLEM PLANI HAZIRLANMASI PROJESİ ÇALIŞTAYI” DÜZENLENDİ.

Kasım 22, 2017

“Artvin, Giresun, Gümüşhane, Rize ve Trabzon İlleri Kafkas Semenderi (Mertensiella caucasica) Tür Eylem Planı Hazırlanması Projesi Çalıştayı” 21 Kasım günü Artvin’de düzenlendi.

Yapılan çalıştaya Artvin Vali Yardımcısı Sn. Arif OLTULU ile birlikte Artvin İl Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Sn. Dursun OKUR, Doğa Koruma ve Milli Parklar 12. Bölge Müdürlüğü Artvin Şube Müdürü Sn. Yunus AYDEMİR, DKMP 12. Bölge Müdürlüğü Sulak Alanlar Şube Müdürü Sn. Mahmut Kemal YAZAR ve paydaş kuruluşların temsilcileri ve teknik elemanlar katıldı.

Kafkas semenderi türünün yaşam alanlarının korunması ve uzun vadede neslinin devamını sağlamak için yapılacak çalışmalara rehberlik edecek bir tür eylem planının hazırlanması amacıyla yapılan çalıştayın, proje faaliyetleri kapsamında Kafkas semenderi türünün yaşam alanlarını oluşturan Artvin, Giresun, Gümüşhane, Rize ve Trabzon illerini kapsamaktadır.

Ege Üniversitesi Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Varol Tok, Doç.Dr.Kerim Çiçek yürütücülüğünde Temmuz 2017 tarihinde başlayan ve Aralık 2017’de bitmesi beklenen ‘Kafkas Semenderi Tür Eylem Planı Hazırlanması’ için yapılan çalıştay, Doğa Koruma ve Milli Parklar DKMP 12. Bögle Müdürlüğü Sulak Alanlar Şube Müdürü Sn. Mahmut Kemal YAZAR’ın yaptığı açılış konuşmasıyla başladı. Daha sonra Doç Dr. Kerim Çiçek'in katılımcılara tür hakkında gerçekleştirdiği sunumunun ardından Çalıştayda, Kafkas Semenderini tanıtan bir slayt sunumu yapıldı. Yapılan sunumundan sonra sonra Uzman Biyolog Batuhan Yaman Akın, Kafkas Semenderine dair arazide yapılan çalışmalar sonucunda elde edilen bulguları slaytlar eşliğinde anlattı. Çalıştayda son bölümünde ise “Sorun Ağacının Oluşturulması” ve “Eylem Planı Hedefleri ve Faaliyetlerinin Belirlenmesi, Uygulama Zaman Planı”nın oluşturulması çalışmalarıyla ilgili bilgiler verildi.

 

 

 

KAFKAS SEMENDERİ, tür korumada öncelikli ve azalan popülasyon durumuna sahip türlerdendir. IUCN (Dünya Korunma Birliği ya da Doğa ve Doğal Kaynakların Korunması için Uluslararası Birlik (International Union for Conservation of Nature and Natural Resources (IUCN) doğal kaynakların korunması amacı ile kurulmuş uluslararası bir organizasyondur.) tarafından Zarar Görebilir (VU) kategorisi altında gösterilmektedir.

Akarsu kenarlerında ve yakınlarındaki ağaçlık alanlarda yaşar. Ülkemizin kuzeydoğusunda, deniz seviyesinden 500-2500 metre yükseklik arasında uygun habitatlarda yayılış gösterir. Mart ayından Kasım ayına kadar aktiftir. Kafkas Semenderi Mutlak Koruma Altındaki Fauna Türleri arasında değerlendirilmektedir.

Kafkas Semenderinin yaşam alanlarının korunması ve popülasyonun devamlılığının sağlanması için yapılacak faaliyetler planlanmış ve 5 yıllık Tür Eylem Planı hazırlanmıştır. Tür Eylem Planı hazırlanırken; tür ile ilgili literatür derlemesi, arazi/alan çalışmaları ve yöre halkı ile görüşmeler (ilgi gurubu analizi) yapılmıştır. Elde edilen bulgular ilgili kurumları, STK’lar ve diğer paydaşlarla yapılan çalıştaylarda tartışılmıştır.