Skip Navigation LinksAna Sayfa > Haberler

ARTVİN'DE BOZAYI ENVANTER ÇALIŞMASI YAPILDI

Mayıs 29, 2017

Artvin ilimiz oldukça zengin bir yaban hayatı ekosistemine sahiptir. Bu ekosistem içerisinde en önemli bireylerden birisi de yöre halkı tarafından Kahverengi Ayı olarak tanımlanan ve öyle bilinen ayı türüdür. (Batılı dillerde Kahverengi Ayı olarak bilinen Ursus arctos'a, Türkiye'deki bireyleri biraz daha açık renk olduğu için "toprak rengi" anlamında boz ayı da denir.) Yaşayan en büyük etçillerden birisi olan Boz ya da kahverengi ayı (Ursus arctos) popülasyonunun en iyi yayılış gösterdiği habitat alanlarından Artvin/Şavşat'ın Meydancık bölgesinde "Bozayı Envanter Çalışması" yapıldı.Yaban hayatını korumak ve geliştirmek adına popülasyon ve habitat anlamında mevcut durumu ortaya konmak amacıyla Şavşat’ın Meydancık Beldesinde 12. Bölge Müdürlüğümüze bağlı Artvin DKMP Şube Müdürlüğü ile Artvin Çoruh Üniversitesi arasında ortak yürütülen "Bozayı Envanteri" çalışması 46 kişilik bir ekiple 23 ayrı noktada gerçekleştirilen gözlemlerle yapıldı. 26 Mayıs 2017 tarihinde gerçekleştirilen çalışmaya; Artvin Şube Müdürlüğü teknik personeli, Artvin Çoruh Üniversitesi/Avcılık ve Yaban Hayatı Bölümü Öğretim Görevlileri ve öğrencileri, Avcı Dernekleri ile Köy Muhtarlıklarından oluşan bir ekip katılmıştır.Arazide gerçekleştirilen doğrudan bu ‘ayı envanter çalışması’ , ortalama 900_2500 rakımlar arasında çok geniş bir alanda (yaklaşık 40.000 Ha.) ikişer kişilik ekiplerle 23 noktada gözlemler yapılmıştır.Yapılan envanter çalışmasında, yaban hayvanlarının varlık/yokluk kriterlerine göre genel durum tespitiyle yaban hayvanlarının popülasyonlarının birey sayısı, bunların yaş cinsiyet durumları, doğan yavruların yaşama oranları gibi 'popülasyon strüktürü' ve dinamiğine ilişkin temel bilgilere ihtiyaç duyulmasından dolayı bu envanter çalışmaları yapılmaktadır.Envanter çalışmaları ile mevcut yaban hayvanı çeşitliliğimiz hem arazi çalışmalarıyla konumsal olarak hem de literatür ve nitelik/nicelik olarak tespit edilmektedir. Envanter sonucunda elde edilen veriler doğa koruma politika ve programlarının oluşturulmasına ışık tutacaktır.